MVO : Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bedrijfs- en sociale verantwoordelijkheid

PiT-Sportief (PiT) is als bedrijf volledig eigendom van mij, Petra van Bergeijk. In die rol streef ik er mijn bedrijfsdoelstellingen te bereiken op een zorgzame en verantwoordelijke manier, waarbij ik de economische, sociale en milieu-effecten van mijn activiteiten erken.

PiT zet zich al lang in de hoogste normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en kwaliteit van de diensten die ik lever. Dat doe ik niet omdat het van mij wordt verwacht, maar omdat ik het vanuit mezelf dit zo wil doen.

Milieu

Ik tracht de impact van onze activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken door vervuiling te voorkomen, afval tot een minimum te beperken.
Concreet heeft PiT tijdens de bouw en inrichting van de trainingsstudio materialen gekozen die het milieu zo min mogelijk belasten. Het pand is vooruitlopend op nationale eisen, geheel vrij van (aard)gas gebruik, voorzien van energiezuinige luchtbehandeling systemen voldoen aan de strengste energie¬normen. Alle toegepaste verlichting in het pand zijn LED-lampen en branden uitsluitend tijdens de aanwezigheid van personen.

Gezondheid en veiligheid

PiT hecht bijzonder veel waarde aan een goede gezondheids- en veiligheidscultuur. Alle diensten en producten die worden geleverd, hebben tot doel de gezondheid van de cliënt te ondersteunen of te bevorderen door te werken aan een goede conditie. Voedingsadviezen dragen bij aan een gezondere levensstijl. Separaat aangeboden voedingssupplementen zijn vrij van chemische of dierlijke additieven.
De veiligheid van de cliënt wordt preventief gewaarborgd door aanschaf van optimale hulpmiddelen die voldoen aan de strenge interne kwaliteitsnorm voor de materialen. Tijdens de trainingen is sprake van persoonlijke begeleiding tijdens de activiteiten.
Besmettingsgevaar door overdracht van virussen of bacteriën wordt geminimaliseerd door het ontsmetten van alle gebruikte materialen nadat de cliënt de oefenzaal heeft verlaten. Deze discipline blijft van kracht en is onafhankelijk van (tijdelijke) landelijke RIVM-hygiëne voorschriften die betrekking hebben op verspreiding van COVID-19/Corona.

Transport

PiT erkent de schade aan het milieu die wordt veroorzaakt door verbranding van fossiele brandstof. Om deze reden is de oorspronkelijke diesel bedrijfsauto is in 2021 vervangen door een 100% elektrische scooter die wordt opgeladen door middel van zonnepanelen. De uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen is hiermee gereduceerd tot nagenoeg nihil. Wanneer inzet van een auto noodzakelijk blijkt, wordt gebruik gemaakt van een leenauto.

Klanten / cliënten

PiT erkent dat het voortbestaan van het bedrijf afhankelijk is van onze klanten/cliënten. Wij doen er allen aan om het contact met de cliënt professioneel en gepast te laten verlopen. Wij streven ernaar dat onze cliënten het serviceniveau en de productkwaliteit krijgen die zij van PiT gaan verwachten. PiT is aangesloten bij NL Actief en respecteert / hanteert diens Algemene Voorwaarden. NL-Actief verstrekt een certificaat als bewijs van naleving van haar regels.
Met zowel de planning van de trainingen als met de invulling van de individuele trainingsuren wordt gestreefd de cliënt optimaal te helpen in zijn/haar persoonlijke wensen. Cliënten worden opgeroepen hun ervaring met PiT te delen via openbare reviews om een objectief beeld weer te geven van de cliënt-ervaring.
Cliënten met een lichamelijke beperking krijgen extra aandacht. PiT organiseert speciale trainingen in kleine groepen voor personen met de ziekte van Parkinson. Zij krijgen op hun situatie afgestemde trainingen. PiT erkend het conditionele en maatschappelijke belang van deze trainingen voor deze doelgroep en tracht de groepstrainingen altijd te laten door gaan, ook al is de opkomst lager dan economisch verantwoord.

Maatschappelijk

PiT bindt zich op maatschappelijke wijze aan sportieve evenementen die in opinie van PiT actief kunnen worden gepromoot. Dit zijn geselecteerde doelen waarin PiT zich als sponsor opstelt. Op deze wijze wil PiT uitdragen dat zij maatschappelijk betrokken is en dat dit verder reikt dan de activiteiten binnen eigen trainingsruimte.
Erkend wordt dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van PiT doorlopend in ontwikkeling is. Daar -waar mogelijk- wordt meer gedaan om onze impact op het milieu te minimaliseren en om van PiT-trainingsstudio een betere trainingsruimte te maken voor alle cliënten. De eigenares, Petra van Bergeijk is initiatiefnemer en verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Dit doet zij uit overtuiging dat dit ten gunste is van de persoonlijke ontwikkeling van haar cliënten en de omgeving.