AVG: Privacy Verklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Alle (wettelijke) punten op een rij
Hieronder de formele verklaring.
Heb je een vraag over een specifiek onderwerp? Vraag het ons!

Vraag en antwoord
Klik hieronder op een AVG-onderwerp, de toelichting verschijnt er onder.

Petra van Bergeijk hecht grote waarde aan het respecteren van de AVG-wetgeving

Privacyverklaring - Contactgegevens

Petra’s individuele Trainingen, PiT, PiT-sportief, gevestigd aan Van Baerlestraat 201, 3132 EE Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

PiT, Petra van Bergeijk, Van Baerlestraat 201, 3132 EE Vlaardingen. Telefoon 06-24682822, www.pit-sportief.nl, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PiT-Sportief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

* Voor- en achternaam
* Adres
* Telefoonnummer
* E-mailadres
* Overige informatie die jezelf aanreikt via contactformulier op onze website of gedurende een intake gesprek

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.
In het bedrijfspand is een gesloten surveillance. Deze registreert uitsluitend in openbare verkeersruimtes. De (timelaps)opnamen worden maximaal gedurende 21 dagen bewaard op een afgesloten harddisk. Na deze tijdspanne, of zoveel eerder wanneer de harddisk vol is, worden de opnamen automatisch verwijderd.
bord cameratoezicht1

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PiT-Sportief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
* De Persoonlijke begeleiding optimaal aan te passen aan jouw situatie.
* Je te kunnen contacteren  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

PiT-Sportief neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PiT) tussen zit. PiT/PiT-Sportief gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: computer voor de consumentenmarkt en standaard software die gebruikelijk is in de consumentenmarkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PiT-Sportief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

* Personalia > duur van het contract > Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Contactgegevens E-mailadres en telefoonnummer > duur van het contract > Om je te kunnen contacteren  indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
* Gegevens over jouw activiteiten op onze website > 180 dagen > Om performance van de website te optimaliseren.

Delen van persoonsgegevens met derden

PiT-Sportief verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen geen gegevens uit commercieel belang.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PiT-Sportief gebruikt voor de website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je zelf ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Privacyklacht

PiT-Sportief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PiT-Sportief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PiT-Sportief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door de Personal Trainer direct aan te spreken of via petra[at]pit-sportief[dot]nl

Belangrijk is te weten dat PiT-Sportief is een zzp-organisatie is. Daarom worden er intern geen gegevens gedeeld of verspreid. Heb je een vraag over bepaalde specifieke situatie? Vraag Petra van Bergeijk via onderstaand formulier.

Contactformulier

CONTACT

Stel hier je vraag over Personal Training of voedingsadvies. (Graag alle velden invullen.)

Graag invullen.
Graag alleen letters invullen
Vul aub je achternaam in, met eventuele tussenvoegsels.
Graag hier je woonplaats invullen.
A.u.b. een werkend e-mailadres invullen, hier ontvang je jouw inschrijfbevestiging en correspondentie.
Mailadres komt niet overeen.
Bij voorkeur een mobielnummer vermelden.
Maak een keuze waar je vraag over gaat.
Stel hier je vraag.
Geef aan akkoord te zijn met de privacy verklaring.
Laat een ouder of verzorger deze inschrijving accorderen indien je niet meerderjarig bent.