user_mobilelogo

Algemene VOORWAARDEN

NL Actief : Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden NL Actief

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Actief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2018.

Download de Leveringsvoorwaarden als PDF
PiT-Sportief hanteert de Algemene Voorwaarden NL Actief
Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De Overeenkomst
Artikel 5 - Bedenktijd
Artikel 6 - Duur en beëindiging
Artikel 7 - Prijs en prijswijzigingen
Artikel 8 - Verplichtingen van de Ondernemer
Artikel 9 - Verplichtingen van de Consument
Artikel 10 - Tussentijdse wijzigingen
Artikel 11 - Bewijs van deelname
Artikel 12 - Betaling
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
Artikel 14 - Klachten
Artikel 15 - Geschillencommissie
Artikel 16 - Nakomingsgarantie
Artikel 17 - Wijzigingsbeding
Artikel 18 - Toepasselijk recht